فریدون نوین فرحبخش

بارها خواسته ام با وی به گفتگو بنشینم تا در باره ی " تمبر " مطالبی را به علاقمندان " تمبر " تقدیم کنم اما وقتی با وی به گفتگو می نشینم گویی سفر می کنم به گذشته های دور به سرزمین های دور با خاطراتی که با عشق از آنان صحبت می کند. دنیا دیده و با سواد اما آنچه در شخصیت ایشان موج می زند، ادب در گفتار و زنده دلی و شادابی ست که فقط " عشق " قادر است انسانی را چنین بار آورد. او به تمبر عشق می ورزد و وقتی از "تمبر " و خاطراتش در این باره می گوید گویی عاشقی از معشوقه اش یاد می کند. به امید روزی که با ایشان به گفتگو بنشینم این نوشته را هدیه می کنم به " دوستداران تمبر".

تصاویر در ابعاد بزرگتر در وبلاگ قبلی ام
عکس از صدف فراهانی

موسسه نوين فرح بخش بوسيله مرحوم حسين نوين فرح بخش (1995-1903) درسال 1924 تاسيس ودرزمينه تمبر فعاليت خودراشروع كرد. حرفه اصلي ايشان نقاشي مينياتوري - تذهيب ونقاشي قالي بود همين امر باعث شد كه به معاملات تمبرهم علاقه پيداكنندومدت 70سال دركارتمبرفعاليت مستمرداشتند.درسال 1951 نمايشگاه كوچك ازتمبرهاي ايران وخارج رادرخيابان لاله زارتهران درمحل موسسه برپاداشتند كه مورد استقبال شخصيتهاي كشور وعموم مردم قرارگرفت.


دراين دوره نيزمجله تمبررا باهمكاري چند نفرازمجموعه داران تمبرمنتشرنمودند. هم زمان بافعاليت مرحوم حسين نوين فرح بخش درتهران فرزندان ايشان هوشنگ دربرلين وفريدون درتهران نيزضمن همكاري باپدرفعاليت درزمينه تمبررابطورمستقل شروع نمودند ونام موسسه نوين فرح بخش به تجارتخانه نوين فرح بخش وپسران تغييرداده شد.
ازجمله اقدامات مفيد مرحوم حسين نوين فرح بخش چاپ آلبوم مصوربراي نگهداري تمبرهاي ايران بود. ابتدا درفاصله سالهاي 1937-1936 آلبوم مخصوصي براي نگهداري تمبرهاي ايران با الهام ازآلبومهاي منتشره شامپيون كه درپاريس چاپ ميشد منتشرنمودند دراين آلبومها محل مخصوص براي هرنوع تمبرمشخص شده وتمبرهارابوسيله يكنوع كاغد چسب دار مخصوص درمحل خود مي چسباندند. براي باردوم درسال 1958 آلبوم مخصوص با طرح جديد منتشرشد كه براي قراردادن تمبرهادرآلبوم ازطلق هاي آماده شده در آلمان استفاده شد. دراين آلبومها تمبرهادرداخل طلق نگهداري مي شد ند بدين ترتيب تمبرهاكاملا" محفوظ نگهداري ميشدند. چاپ اين آلبومها كماكان ادامه داشته ودراختيارعلاقمندان قراردارد. ازاقدامات ديگرموسسه چاپ راهنماي تمبرهاي ايران بود كه ازسال 1962 هرساله منتشرشده. درابتدا فقط بزبان فارسي چاپ ميشد كه بعدازچند سال بدو زبان فارسي وانگليسي دراختيارعلاقمندان قرارگرفت آخرين چاپ آن در سال 2006 به دوستداران تمبرهاي ايران عرضه شد.

اينجانب فريدون نوين فرح بخش فعاليت تمبرراابتدا درموسسه پدرشروع وبا ايشان همكاري داشتم و سپس درسال 1958 پس ازفارغ التحصيلي ازدانشگاه تهران ودريافت ليسانس زبان وتشكيل خانواده بطورمستقل درزمينه خريد وفروش تمبربه فعاليت پرداختم. درابتدا درخيابان استامبول تهران وازسال 1969در خيابان وليعصر(پهلوي سابق) محل فعلي به ادامه فعاليت تمبر- انتشارراهنماي تمبروچاپ آلبوم تمبرهاي ايران پرداختم .
درسال 1960همراه مرحوم دكترمحمددادخواه كه ازمجموعه داران بنام وشناخته شده بين المللي بودند ومجموعه خودرادرنمايشگاه تمبرلندن به نمايش مي كذاردند جهت بازديد ازنمايشگاه عازم لندن شدم. بامشاهده مجموعه تمبرمرحوم دكتردادخواه وسايرمجموعه هاي عرضه شده درنمايشكاه علاقمند به جمع آوري وتهيه مجموعه اي ازتمبرهاي ايران شدم و تصميم گرفتم با گردآوري تمبرهاوپاكتهاي اوليه ايران مجموعه نسبتا" كاملي تهيه ودرنمايشگاه هاي بين المللي تمبرشركت كنم. پس ازسالها وزحمات بسياربراي اولين مرتبه درسال 1977 درنمايشگاه منطقه اي آسيا كه درشهربنگالورهندوستان تشكيل شده بود مجموعه تمبرهاي شيروخورشيدي اوليه ايران را به نمايش گذاردم ومدال برنزدريافت كردم. درسال بعد با افزايش تمبرها درنمايشگاه پراك (جمهوري چك)شركت كرده مدال برنزباضافه جايزه مخصوص نصيبم شد. درسال 1979 درنمايشگاه بين المللي تمبرصوفيه (بلغارستان) موفق بدريافت اولين مدال طلاي كوچك شدم. ازآن ببعد بطورمرتب درنمايشگاه هاي تمبر بين المللي ومنطقه اي شركت وموفق بدريافت مدال طلاي كوچك وبزرگ - مدال ورمركوچك وبزرگ - مدال نقره كوچك وبزرگ باضافه جوايزمخصوص براي مجموعه شيروخورشيدي اوليه ايران - مجموعه كارت پستالهاوپاكتهاي دوره قاجار- مجموعه تمبروپاكتهاي هوائي ايران - مجموعه پاكت ومهرهاي پستي دوره قاجار- مجموعه تمبروپاكت ازتمبرهاي احمدشاه باسورشارژبوشهرشدم.

درسال 1983 بانمايش مجموعه تمبرهاي شيروخورشيدي اوليه ايران (1879- 1865) درنمايشگاه بين المللي تمبرريودوژانيرو(برزيل) موفق بدريافت چايزه بزرگ واول نمايشگاه دركلاس مسابقه شدم Grand Prix International . افتخاري بزرگ براي كشور ايران وشخص خودم بود. بعداز23 سال به آرزوي خودم كه درسال 1960 لندن داشتم رسيدم. ازايران فقط دو نفرباين موفقيت بزرگ رسيدند - مرحوم صمد خورشيد و اينجانب.
ازآن پس بطورمرتب هرساله درنمايشگاه هاي بين المللي ومنطقه اي آسيا شركت ومدالهاي متعدد نصيبم شده.
آخرين باردرنمايشگاه منطقه اي آسيا در تايپه (تايوان) 2005 موفق بدريافت مدال طلا شدم.هم زمان با شركت در نمايشگاه هاي تمبر درجهان. درزمينه خريد وفروش تمبر درمغازه خود نيز مشغول هستم علاوه برآن چاپ راهنماي
تمبرهاي ايران كه هرساله انجام ميگيردآخرين چاپ 2007ـ چاپ آلبوم مخصوص نگهداري تمبرهاي ايران مورد توجه مي باشد تاپايان شهريور1385. درسالهاي گذشته كتابهاي : تمبرهاي اوليه ايران 2000- مجموعه كارت پستالهاوپاكتهاي تمبرداردوره قاجاريه 2002 منتشرگرديدند وراهنماي اسكناسهاي ايران 2006 هرسال باذكرآخرين قيمتهاي روزدردسترس علاقمندان قرارميگيرد. با تجديد چاپ جديدراهنماي سكه هاي ضربـي (چكشي) كه درسال 1353 بوسيله برادرم هوشنگ فرح بخش در آلمان تاليف شده بوداين كتاب هم درجزو نشريات اين موسسه قرارگرفت.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوستان عزیز جای دارد در اینجا از این فرد محترم قدردانی فراوان بنماییم.

آقای فرحبخش بانی تمبر ایران می باشد -کتاب راهنمای تمبر ایران و کتابهای متنوع دیگر در مورد تمبر و اسکناس-آلبوم مصور و ... همه و همه توسط ایشان تهیه و توزیع می گردد.

ایشان استاد یگانه تمبر ایران می باشند.

گل محمدی ۲۲-۱۰-۱۳۸۷

+ نوشته شده توسط امیر گل محمدی در یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۷ و ساعت 21:6 |